Nguyễn Hạ Vy

b-cụ-80-tuổi-bn-5-tri-xoi-3-con-kh-ngồi-năn-nỉ-cả-ngy-vẫn-khng-ai-mua 16:51

Bà cụ 80 tuổi bán 5 trái xoài, 3 con khô ngồi...

1 month ago     55,360 Views    
cụ-b-70-tuổi-khắc-khổ-quần-o-rch-bươm-ngồi-bn-snacks-bim-bim 25:34

Cụ bà 70 tuổi khắc khổ, quần áo rách bươm ngồ...

1 month ago     59,209 Views    
rơi-nước-mắt-cảnh-anh-trai-tm-thần-ko-mẹ-gi-87-tuổi-đi-nhặt-ve-chai-kiếm-tiền-mua-gạo 28:07

Rơi nước mắt cảnh anh trai tâm thần kéo mẹ gi...

1 month ago     146,508 Views    
thu-o-ng-ba-cu-8-na-m-ngu-ngoa-i-đu-o-ng-kho-ng-cho-ng-con-lin-tiếp-bi-xe-đu-ng 23:09

Thương bà cụ 8 năm ngủ ngoài đường,...

1 month ago     54,936 Views    
b-dưa-hấu-bị-sốt-cao-nhưng-b-ngoại-khng-c-tiền-đưa-chu-đi-bệnh-viện 21:05

Bé Dưa Hấu bị sốt cao nhưng bà ngoại không có...

1 month ago     108,797 Views    
cụ-ba-ba-n-xo-i-ba-p-nhận-tiền-việt-kiều-đ-la-m-đie-u-ma-kho-ng-ai-ngo-đe-n 46:57

Cụ bà bán xôi bắp nhận tiền Việt kiều đã...

1 month ago     124,650 Views    
thương-em-b-mo-co-i-co-ro-giu-a-đe-m-la-nh-sa-i-go-n-đi-nha-t-ve-chai-cng-b-ngoại-70-tuổi 23:45

Thương em bé mồ côi co ro giữa đêm lạn...

2 months ago     118,094 Views    
con-gi-quay-lưng-bỏ-rơi-mẹ-gi-64-tuổi-m-2-mắt-v-liệt-2-chn-sống-cảnh-c-đơn-một-mnh 16:17

Con gái quay lưng bỏ rơi mẹ già 64 tuổi mù 2 ...

2 months ago     98,280 Views    
nghị-lực-phi-thường-của-người-phụ-nữ-sinh-ra-đ-thiếu-mất-2-tay-2-cha-n 17:52

Nghị lực phi thường của người phụ nữ sinh ra ...

2 months ago     128,081 Views    
trao-100-usd-cho-cu-ba-84-tuổi-ba-n-chuo-i-chie-n-va-ti-nh-xa-ngo-c-quang 32:25

Trao 100 USD cho cụ bà 84 tuổi bán chuối...

2 months ago     112 Views    
thương-cu-ba-80-tuo-i-khng-chồng-con-ngy-đi-lượm-ve-chai-tối-t-tc-ga-m-ca-u 13:30

Thương cụ bà 80 tuổi không chồng con, ngà...

2 months ago     77,438 Views    
mua-he-t-xe-chuo-i-chie-n-cho-cu-ba-84-tuo-i-về-sớm-chăm-sc-cho-ng-lie-t-giu-o-ng 33:31

Mua hết xe chuối chiên cho cụ bà 84 tu...

2 months ago     38,957 Views    
b-ngoại-74-tuổi-bn-bnh-m-vỉa-h-tr-chuyện-với-khch-ty-bằng-2-thứ-tiếng 23:22

Bà ngoại 74 tuổi bán bánh mì vỉa hè trò chuyệ...

2 months ago     77 Views    
sự-thật-so-va-ng-đeo-đo-trn-tay-cụ-b-bn-xi-bắp-khm-ph-vng-qu 29:27

Sự thật số vàng đeo đỏ trên tay cụ bà bán...

2 months ago     50 Views    
cu-ba-đo-i-thau-xo-i-đi-na-i-ni-kha-p-no-i-va-n-kho-ng-ai-mua-đe-kie-m-200-nga-n-tra-no 26:33

Cụ bà đội thau xôi đi nài nỉ khắp no...

2 months ago     152,262 Views    
o-ng-ngoa-i-bi-tai-bie-n-đa-y-xe-quanh-chợ-tn-mỹ-xin-ve-chai-nuo-i-cha-u-mo-co-i 34:47

Ông ngoại bị tai biến đẩy xe quanh chợ...

2 months ago     52 Views    
cu-b-84-tuo-i-ba-n-khoai-chuối-chie-n-nui-cho-ng-92-tuo-i-na-m-lie-t-giu-o-ng 40:14

Cụ bà 84 tuổi bán khoai, chuối chiên nuô...

2 months ago     44,672 Views    
ghe-thum-a-n-mo-n-ga-đo-t-vu-ng-ba-y-nu-i-ngon-kh-cưỡng-khm-ph-vng-qu 13:42

Ghé Ô Thum ăn món gà đốt vùng Bảy Nú...

3 months ago     46 Views    
che-o-xuo-ng-nha-t-kho-m-o-mie-n-ta-y-khm-ph-vng-qu 16:48

Chèo xuồng nhặt khóm ở miền tây - ...

3 months ago     9 Views    
ngu-o-i-đa-n-o-ng-cu-ng-lu-c-đổ-12-cha-o-ba-nh-xe-o-khm-ph-vng-qu 23:10

Người đàn ông cùng lúc đổ 12 chảo bá...

3 months ago     20 Views    

vidmoon-logo

Vidmoon is a worldwide video search engine that collects, links, and embeds content and information from third-party video sharing platforms. Vidmoon does not own the content or information available on these platforms.

Language

This changes website's language. You can choose the language of the website.

Location

This changes showing video content list base on location. You can choose your location.

Restricted Mode

If you are over 18 years old, you can turn off restricted mode for showing mature video content.